Có 1 kết quả:

bình phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi như bèo, ý nói trôi dạt phiêu lưu.

Một số bài thơ có sử dụng