Có 1 kết quả:

tiêu điều

1/1

tiêu điều

giản thể

Từ điển phổ thông

tiêu điều, xơ xác