Có 1 kết quả:

平地起 vạn trượng cao lâu bình địa khởi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Ngạn ngữ) Lầu cao từ đất bằng cất lên từng tầng một. Tỉ dụ muôn sự muôn vật đều từ nền móng mà nên, từ nhỏ tới lớn, từ thấp lên cao, dần dần phát triển mà thành.