Có 1 kết quả:

vạn bất đắc dĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực chẳng đã lắm, không thể làm khác được.