Có 1 kết quả:

vạn hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn phần may mắn. Tiếng dùng nói trong sự xã giao, khi được giới thiệu với người lạ — Pháp danh của vị cao tăng đời Lí, thầy học của Lí Thái Tổ.