Có 1 kết quả:

vạn phúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muôn điều sung sướng được hưởng. Thường dùng làm lời hỏi han, chúc tụng. Đoạn trường tân thanh : » Bên câu vạn phúc bên lời hàn huyên «.

Một số bài thơ có sử dụng