Có 1 kết quả:

vạn ngôn thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thơ muôn lời nói, tên một tác phẩm viết bằng chữ Hán của Lê Cảnh Tuân, danh sĩ đời Trần, nội dung kể rõ việc quan quân nhà Minh phản bội lời hứa diệt Hồ phù Trần.

Một số bài thơ có sử dụng