Có 1 kết quả:

lạc thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư thai, sẩy thai.