Có 1 kết quả:

lạc hoa sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây lạc, củ lạc ( đậu phọng ).