Có 1 kết quả:

lạc nhạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chim nhạn phải sa xuống, rớt xuống. Nói về sắc đẹp thật lộng lẫy, làm say xưa cả thú vật. thường nói: Trầm ngư lạc nhạn ( nhạn sa cá lặn ).

Một số bài thơ có sử dụng