Có 1 kết quả:

diệp bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuống lá.