Có 1 kết quả:

bồ đào nha

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Âu Châu, thủ đô là “Lí Tư Bổn” 里斯本 Lisbon (Portuguese Republic).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm tên nước Portugal ở vùng Tây nam Âu châu.