Có 1 kết quả:

bồ đào tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu cất bằng nước cất của trái nho. Rượu vang. Rượu chát.