Có 1 kết quả:

mông tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che đậy, khiến không biết được sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng