Có 1 kết quả:

củ tương

1/1

củ tương

giản thể

Từ điển phổ thông

cây trầu không