Có 1 kết quả:

củ tương

1/1

củ tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây trầu không

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một loại cây có hạt cây, thuộc giống Hồ tiêu.