Có 1 kết quả:

bồ công anh

1/1

bồ công anh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây bồ công anh (thuộc họ hoa cúc)