Có 2 kết quả:

bồ luânbồ luân

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa nghênh đón hiền sĩ, lấy cỏ bồ bọc bánh xe để đi cho êm. ◇Hán Thư 漢書: “Khiển sứ giả an xa bồ luân, thúc bạch gia bích, trưng Lỗ Thân Công” 遣使者安車蒲輪, 束帛加璧, 徵 魯申公 (Vũ đế kỉ 武帝紀).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời xa cổ, bánh xe quấn cỏ Bồ ( cói, lác ) để đi cho êm, dùng đón rước bậc hiền tài ra giúp nước. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang Văn «.

Một số bài thơ có sử dụng