Có 1 kết quả:

chưng khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chất hơi (chất lỏng gặp nóng bốc lên thành hơi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi nước ( nước sôi bốc thành hơi ).