Có 1 kết quả:

chưng khí cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy chạy bằng hơi nước.