Có 1 kết quả:

cốt dung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, lá giống như lá huệ, màu đen, không có quả, đàn bà ăn vào thì không có con.