Có 1 kết quả:

cái đầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tục lệ ngày xưa đàn bà lấy khăn che mặt trong hôn lễ hoặc tang lễ. § Cũng nói là “đáp diện” 搭面.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tục đám cưới xưa, lấy khăn trùm mặt cô dâu, gọi là Cái đầu.

Một số bài thơ có sử dụng