Có 1 kết quả:

soa y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo tơi. Td: Soa y nhược lạp ( áo tơi nón lá, vật dụng của nhà nông thời xưa để che mưa nắng ).

Một số bài thơ có sử dụng