Có 2 kết quả:

bề matỳ ma

1/2

bề ma

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây vừng ( mè ), hột dùng ép dầu ( ricinus commumnis ).

tỳ ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây thầu dầu