Có 1 kết quả:

bồng phát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tóc rối.

Một số bài thơ có sử dụng