Có 1 kết quả:

tường vi

1/1

tường vi

giản thể

Từ điển phổ thông

hoa tường vi