Có 1 kết quả:

tầm ma

1/1

tầm ma

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây cỏ gai