Có 1 kết quả:

tiêu điều

1/1

tiêu điều

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiêu điều, xơ xác

Từ điển trích dẫn

1. Vắng vẻ, tịch mịch. ◇Khuất Nguyên 屈原: “San tiêu điều nhi vô thú hề, dã tịch mạc kì vô nhân” 山蕭條而無獸兮, 野寂漠其無人 (Sở từ 楚辭, Viễn du 遠游).
2. Chỉ kinh tế, chính trị... suy vi, yếu kém. ◇Tào Ngu 曹禺: “Nhĩ nan đạo bất tri đạo hiện tại thị diện tiêu điều, kinh tế khủng hoảng?” 你難道不知道現在市面蕭條, 經濟恐慌? (Nhật xuất 日出, Đệ nhị mạc).
3. Thưa thớt, tản mát. ◇Trương Bí 張泌: “San hà thảm đạm quan thành bế, Nhân vật tiêu điều thị tỉnh không” 山河慘淡關城閉, 人物蕭條市井空 (Biên thượng 邊上).
4. Thiếu thốn. ◇Vương Đoan Lí 王端履: “Hoàng kim dĩ tận, nang thác tiêu điều” 黃金已盡, 囊橐蕭條 (Trùng luận văn trai bút lục 重論文齋筆錄, Quyển nhất).
5. Vẻ tiêu diêu, nhàn dật. ◇Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶: “Tiêu điều phương ngoại, Lượng bất như thần; tòng dong lang miếu, thần bất như Lượng” 蕭條方外, 亮不如臣; 從容廊廟, 臣不如亮 (Thế thuyết tân ngữ 世說新語, Phẩm tảo品藻).
6. Vẻ gầy gò, ốm yếu. ◇Đường Dần 唐寅: “Tô Châu thứ sử bạch thượng thư, Bệnh cốt tiêu điều tửu trản sơ” 蘇州刺史白尚書, 病骨蕭條酒盞疏 (Đề họa Bạch Lạc Thiên 題畫白樂天).
7. Sơ sài, giản lậu. ◇Chu Lượng Công 周亮工: “Tiêu điều bộc bị hảo dong nhan, Thất thập hoài nhân thiệp viễn san” 蕭條襆被好容顏, 七十懷人涉遠山 (Tống Chu Tĩnh Nhất hoàn Cửu Hoa 送朱靜一還九華).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn vắng lạnh lùng.

Một số bài thơ có sử dụng