Có 1 kết quả:

tiêu sâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rậm rạp, dày kín.
2. Rơi rụng tàn tạ. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Thảo mộc cộng tiêu sâm” 江城草木共蕭森 (Thu dạ 秋夜) Cây cỏ thảy đều tiêu điều.
3. U ám, vắng lặng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, Vu san Vu hạp khí tiêu sâm” 玉露凋傷楓樹林, 巫山巫峽氣蕭森 (Thu hứng 秋興) Những hạt móc (trắng và trong suốt) như ngọc rơi rụng tơi bời rừng cây phong, Trong núi Vu, kẽm Vu, hơi núi u ám lặng lẽ.

Một số bài thơ có sử dụng