Có 1 kết quả:

bạc phu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tính tình không đôn hậu, người bạc tình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông không có tình nghĩa.