Có 1 kết quả:

bạc mị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ thanh nhã đáng yêu kính.

Một số bài thơ có sử dụng