Có 1 kết quả:

bạc lô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miếng gỗ vuông ở đầu cột dọc, tiếp đỡ cái đà ngang.