Có 1 kết quả:

bạc băng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giá mỏng.