Có 1 kết quả:

bạc điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ruộng xấu, ruộng cằn cỗi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tất hạ hựu vô tử tức, chỉ kháo lưỡng mẫu bạc điền độ nhật” 膝下又無子息, 只靠兩畝薄田度日 (Đệ lục hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng xấu.

Một số bài thơ có sử dụng