Có 1 kết quả:

bạc hà tinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vật kết tinh như hình kim, lấy trong cây bạc hà, dùng để chữa đau răng, đau đầu.