Có 1 kết quả:

bạc táng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chôn cất sơ sài. ◇Tuân Tử 荀子: “Thái cổ bạc táng, quan hậu tam thốn, y khâm tam lĩnh” 太古薄葬, 棺厚三寸, 衣衾三領 (Lễ luận 禮論).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chôn cất sơ sài.