Có 1 kết quả:

khương quế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gừng và quế, bao giờ cũng cay. Chỉ tính tình cứng cỏi không hề thay đổi. » Khương quế thêm cay tính tuổi già « ( Thơ đời Trần ).