Có 1 kết quả:

tường vi

1/1

tường vi

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoa tường vi

Từ điển trích dẫn

1. Một thứ cây mọc xúm xít từng bụi, lá răng cưa, hoa thơm, có các màu đỏ, trắng, vàng, v.v. § Ta thường gọi là hoa hồng. Còn có tên là “mãi tiếu” 買笑. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Kế trình tại tam nguyệt, Do cập tường vi hoa” 計程在三月, 猶及薔薇花 (Hoàng Mai đạo trung 黃梅道中) Tính đường đi, tháng ba về tới, Còn kịp thấy hoa tường vi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây nhỏ, có gai, hoa đỏ hoặc trắng, rất đẹp, tức cây hoa hồng.

Một số bài thơ có sử dụng