Có 1 kết quả:

tân quế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Củi đắt như quế, chỉ thời buổi đắt đỏ.