Có 1 kết quả:

thự lang

1/1

thự lang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ có nhiều nhựa dùng đê nhuộm

Từ điển trích dẫn

1. Củ nâu. § Một thứ cỏ, có nhiều nhựa dùng để nhuộm vải bông, gai (Potato Scopalia japonica maxin).