Có 1 kết quả:

thự dự

1/1

thự dự

phồn thể

Từ điển phổ thông

củ mài (dùng nấu ăn và làm thuốc)

Một số bài thơ có sử dụng