Có 1 kết quả:

tàng lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con rùa ( vì con rùa giấu được sáu bộ phận thân thể dưới cái mai, gồm đầu đuôi và 4 chân ).

Một số bài thơ có sử dụng