Có 1 kết quả:

tàng hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu cái vóc dáng thân xác của mình đi.