Có 1 kết quả:

đàm
Âm Hán Việt: đàm
Tổng nét: 18
Bộ: thảo 艸 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨丶丶一一丨フ丨丨一丨フ一一一丨
Thương Hiệt: TEMJ (廿水一十)
Unicode: U+85EB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Quảng Đông: taam4

Tự hình 1

1/1

đàm

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rong. Rêu.