Có 1 kết quả:

tảo tần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rau tảo và rau tần, người đàn bà thời cổ phải hái rau tảo rau tần về làm đồ cúng. Chỉ người vợ đảm đang. Cũng nói Tần tảo. Truyện Trê Cóc : » Thực tôi là phận tảo tần chàng Trê «.

Một số bài thơ có sử dụng