Có 1 kết quả:

hoắc hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây nhỏ, lá có mùi thơm, dùng làm vị thuốc bắc.