Có 1 kết quả:

xử hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyết định cho đôi bên ngừng tranh chấp, để ăn ở êm đềm với nhau.