Có 1 kết quả:

xử nữ mạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái màng của người con gái còn trinh, tức màng trinh.