Có 1 kết quả:

hư nguỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá, sai sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng