Có 1 kết quả:

hư hao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốn phí khiến thiếu hụt.